قیف بنزینی آر.پی.جی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها قیف نوك گلولۀ آر.پی.جی را باز می كردند. پلاستیك را كه پر از بنزین بود پس از چند لا شدن و گره زدن – به منظور جلوگیری از نشت و آتش گرفتن با جرقه های سلاح آماده كرده بودند در قیف قرار می دادند تا وقتی آر.پی.جی به هدف اصابت كرد احتراق ایجاد […]
بچه ها قیف نوك گلولۀ آر.پی.جی را باز می كردند. پلاستیك را كه پر از بنزین بود پس از چند لا شدن و گره زدن – به منظور جلوگیری از نشت و آتش گرفتن با جرقه های سلاح آماده كرده بودند در قیف قرار می دادند تا وقتی آر.پی.جی به هدف اصابت كرد احتراق ایجاد شده به وسیله بنزین ، باعث آتش سوزی گسترده ای شود و مهماتی را كه در گوشه و كنار محل انفجار وجود داشت، مشتعل سازد و باعث آتش گرفتن بدن و لباس مزدورانی شود كه در آن نقطه قرار داشتند. این گلولۀ مسلح شد، هنگام انفجار نور قرمز تندی ایجاد می كرد كه باعث رعب عراقی ها می شد .