قوای صلیبی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
همراه هفت نفر از دوستان شبی به كمین دشمن رفته بودیم . خوب كه به مواضع آنها نزدیك شدیم به بچه ها پیشنهاد كردم اوركت هایشان را از تن در بیاورند و به من بدهند. بعد با استفاده از چفیه، چوب نخل ها را به صورت علامت به علاوه به هم وصل كردم و اوركت […]
همراه هفت نفر از دوستان شبی به كمین دشمن رفته بودیم . خوب كه به مواضع آنها نزدیك شدیم به بچه ها پیشنهاد كردم اوركت هایشان را از تن در بیاورند و به من بدهند. بعد با استفاده از چفیه، چوب نخل ها را به صورت علامت به علاوه به هم وصل كردم و اوركت ها را به آن پوشاندم ، كلاه های خودمان را هم بر سر آن ها گذاشتیم و به صورت ستونی در معرض دید دشمن قرارشان دادیم و بلافاصله خودمان را استتار كردیم . دشمن تمام فكر و ذكرش متوجه این ستون شد و در فكر حمله به آنها بود كه ما از طرف دیگر خودمان از پشت آنها رساندیم و با سرنیزه به آنها حمله كردیم. یكی از آن نیروها افسری بود كه او را زنده دستگیر كردیم و برای كسب اطلاعات به مقر گردان بردیم.