قایق و رودخانه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
درحملۀ طریق القدس برای عبور از رودخانه وسیله ای نداشتیم جز یك قایق كه عراقی ها با تیر بار آن ار سوراخ كرده بودند و نمی شد از آن استفاده كرد. فكری به ذهنم رسید. به كمك بچه ها با دولا كردن پلاستیك هایی كه روی سنگر می كشیدیم بیرون و داخل قایق را پوشش […]
درحملۀ طریق القدس برای عبور از رودخانه وسیله ای نداشتیم جز یك قایق كه عراقی ها با تیر بار آن ار سوراخ كرده بودند و نمی شد از آن استفاده كرد. فكری به ذهنم رسید. به كمك بچه ها با دولا كردن پلاستیك هایی كه روی سنگر می كشیدیم بیرون و داخل قایق را پوشش دادیم و به وسیلۀ همان قایق توانستیم از رودخانه عبور كنیم.