قاب عكس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از چوب جعبۀ مهمات و فیبر و بنزین و نی، قاب عكس درست می كردیم. برای تهیۀ چسب بنزین و فیبر را مخلوط می كردیم، بعد نی را باز می كردیم و با چسب به دست آمده روی تخته می چسباندیم. شیوۀ دیگر این بود كه برای تهیۀ چسب و چسباندن نی ها روی تخته(تختۀ […]
از چوب جعبۀ مهمات و فیبر و بنزین و نی، قاب عكس درست می كردیم. برای تهیۀ چسب بنزین و فیبر را مخلوط می كردیم، بعد نی را باز می كردیم و با چسب به دست آمده روی تخته می چسباندیم. شیوۀ دیگر این بود كه برای تهیۀ چسب و چسباندن نی ها روی تخته(تختۀ جعبه مهمات) نصف استكان بنزین داخل قوطی خالی كمپوت می ریختیم و مقدار زیادی هم آكاچیف در آن قرار می دادیم كه چسبی بسیار عالی به دست می آمد.