فانوس وچراغ روشنایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
فانوس اصلی ترین وسیلۀ روشنایی در جبهه های غرب و جنوب بود. حمل ونقل آسان و بی خطر آن نسبت به چراغ های شیشه ای(گردسوز) از امتیازهای آن محسوب می شد. خلاقیت رزمندگان در زمینۀ ساختن فانوس و تعمیرات آن گسترده و جالب توجه بود. مخزن سوخت این فانوس نوعاً قوطی های خالی كنسرو و […]
فانوس اصلی ترین وسیلۀ روشنایی در جبهه های غرب و جنوب بود. حمل ونقل آسان و بی خطر آن نسبت به چراغ های شیشه ای(گردسوز) از امتیازهای آن محسوب می شد. خلاقیت رزمندگان در زمینۀ ساختن فانوس و تعمیرات آن گسترده و جالب توجه بود.
مخزن سوخت این فانوس نوعاً قوطی های خالی كنسرو و كمپوت، شیشه های ترشی و مربا و آب لیمو بود و فتیلۀ آن نخ های زاید پتو ، بند كلاه ارتشی، جوراب های نخی و پارچۀ كوله پشتی. از ظروف آلومینیومی هم قطعات مورد نیاز سایر قسمت های فانوس را تهیه می كردند، با برش مناسب هر قطعه و جاسازی آن در محل خود، قطعات مستعمل و ناقص فانوس ها تعویض و تعمیر می شدند.
چراغ موشی برای وقت خواب بعد از فانوس معمول ترین وسیله در این زمینه بود و شیشه های دارو خصوصاً شربت از این بابت بسیار مناسب بود. شیشه های فانوس و چراغ آسیب پذیرترین و پر مصرف ترین قسمت فانوس بود كه بچه ها با برش دادن شیشه های موجود آن را به اندازۀ حباب اصلی فانوس در می آوردند.