فانوس صلواتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ حاج عمران، برای حل مشكل تاریكی شب، فانوس صلواتی می ساختیم. به این شیوه كه از نخ گونی سنگر فتیله و از قوطی خالی كمپوت و كنسرو مخزن نفت آن را تأمین می كردیم. در قسمت بالای قوطی دو سوراخ تعبیه شده بود. یكی برای پركردن نفت و دیگری برای عبور سیم دسته […]
در منطقۀ حاج عمران، برای حل مشكل تاریكی شب، فانوس صلواتی می ساختیم. به این شیوه كه از نخ گونی سنگر فتیله و از قوطی خالی كمپوت و كنسرو مخزن نفت آن را تأمین می كردیم. در قسمت بالای قوطی دو سوراخ تعبیه شده بود. یكی برای پركردن نفت و دیگری برای عبور سیم دسته و دستگیره. بشقاب های یك بار مصرف آلومینیومی هم چتر بالای فانوس بود كه باعث می شد نور چراغ به پایین منعكس شده و به اطراف پخش نشود. چون این ظروف اغلب براق بودند. در نهایت، چیزی شبیه به روشنك آباژور درست می شد.