عینك دودی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در ارتفاعات برف گیر كردستان، اصلی ترین مشكل ما انعكاس نور آفتاب روی برف ها بود كه به چشم بچه ها خیلی صدمه می زد. برای حل این مشكل دست به ابتكاری زدیم. شیشۀ ساده را در قطعات چشمی با رنگ وماژیك سیاه كردیم و داخل محافظ خرج آر.پی.جی. كه پلاستیك سبز رنگی بود، قرار […]
در ارتفاعات برف گیر كردستان، اصلی ترین مشكل ما انعكاس نور آفتاب روی برف ها بود كه به چشم بچه ها خیلی صدمه می زد. برای حل این مشكل دست به ابتكاری زدیم. شیشۀ ساده را در قطعات چشمی با رنگ وماژیك سیاه كردیم و داخل محافظ خرج آر.پی.جی. كه پلاستیك سبز رنگی بود، قرار دادیم. با این توضیح كه قبلاً پلاستیك را به اندازۀ مناسب چشم برش داده و با گرما و فشار آن را جاسازی كرده و پشت آن را با چسب مایع چسبانه بودیم تا جدا نگردد. تیوپ ماشین یا موتور هم فریم و بند و بست این عینك ضدبرف بود.