علی(ع) دو پسرش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
گزارشگر رادیو برای تهیۀ خبر به ماووت عراق آمده بود. از بسیجی میان سالی كه اهل كهگیلویه و بویر احمد بود پرسید :«شما می توانید برای شنوندگان جوان ما نام دوازده امام و چهارده معصوم را بگویید؟» او جواب داد:« حضرت علی(ع) با دو پسرش، مریضه (امام سجاد) كو و سه پسرش، غریبه كو و […]
گزارشگر رادیو برای تهیۀ خبر به ماووت عراق آمده بود. از بسیجی میان سالی كه اهل كهگیلویه و بویر احمد بود پرسید :«شما می توانید برای شنوندگان جوان ما نام دوازده امام و چهارده معصوم را بگویید؟» او جواب داد:« حضرت علی(ع) با دو پسرش، مریضه (امام سجاد) كو و سه پسرش، غریبه كو و سه پسرش، یكی آخری هم كه فعلاً گمشده بی نام نشان است».