عقب نشینی گازوییلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب عید سال ٦٧ در قصر شیرین ، دشمن تك سنگینی زد . گردان مجاور ما زیر آتش قرار گرفت و خیلی از بچه ها شهید و مجروح شدند. برای كمك به آنها با هم مشورت كردیم كه چگونه دشمن را فریب دهیم . به این نتیجه رسیدیم كه بشكۀ گازوییلی را كه برای سوخت […]
شب عید سال ٦٧ در قصر شیرین ، دشمن تك سنگینی زد . گردان مجاور ما زیر آتش قرار گرفت و خیلی از بچه ها شهید و مجروح شدند. برای كمك به آنها با هم مشورت كردیم كه چگونه دشمن را فریب دهیم . به این نتیجه رسیدیم كه بشكۀ گازوییلی را كه برای سوخت رسانی به بولدوزر به خط آورده بوریم به پشت بچه های محاصره شده برسانیم و آن را آتش بزنیم .با این عمل ، كوهی از آتش و دود به هوا برخاست و طرف چند لحظه از بالای سر بچه ها گذشت و دشمن تصور كرد كه زاغۀ مهماتی را منفجر كرده و حتماً با این انفجار شدید ، دیگر كسی زنده نمانده است . پس آتش حمله اش را سبك كرد و بچه ها با استتار در میان موج گرمای آتش سریع عقب كشیدند و آزاد شدند.