عبور و مرور تاكتیكی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شاهمرادی جهت شناسایی به خطوط غرب رفته بود كه متوجه شد دشمن قصد عملیات در آن محل را دارد. او برای این كه نیروهای عراقی را منحرف كند یك قسمت از گذرگاه را كه كاملاً در معرض دید دشمن بود انتخاب كرد و همراه پنج نفر نیرو به حالت ستونی بارها و بارها از آن […]
شاهمرادی جهت شناسایی به خطوط غرب رفته بود كه متوجه شد دشمن قصد عملیات در آن محل را دارد. او برای این كه نیروهای عراقی را منحرف كند یك قسمت از گذرگاه را كه كاملاً در معرض دید دشمن بود انتخاب كرد و همراه پنج نفر نیرو به حالت ستونی بارها و بارها از آن گذرگاه عبور كرد تا دشمن فكر كند گردانی در آن جا حضور دارد. این حیله بسیار هم مؤثر افتاد.