عبور از آب –قاطرها و قایق ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات والفجر ١٠ در حلبچه باید قاطرها را سوار قایق می كردیم و از آب عبور می دادیم . آن ها به علت ترس از آب سوار نمی شدند. خورجین روی قاطر را بر می داشتیم. و روی سر حیوان ها می كشیدیم تا جلوی رویش را نبینند. بعد آنها را سوار قایق كوچك […]
در عملیات والفجر ١٠ در حلبچه باید قاطرها را سوار قایق می كردیم و از آب عبور می دادیم . آن ها به علت ترس از آب سوار نمی شدند. خورجین روی قاطر را بر می داشتیم. و روی سر حیوان ها می كشیدیم تا جلوی رویش را نبینند. بعد آنها را سوار قایق كوچك كرده و از آب می گذشتیم.