طناب و قوطی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در كردستان برای جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب به پایگاه حدود شصت متر طناب تهیه كردیم و به آن قوطی كنسرو و كمپوت استتار شده بستیم و دور تا دور پایگاه كشیدیم هر وقت قوطی ها صدا می كرد می فهمیدیم كسی در حال رخنه با پایگاه است .
در كردستان برای جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب به پایگاه حدود شصت متر طناب تهیه كردیم و به آن قوطی كنسرو و كمپوت استتار شده بستیم و دور تا دور پایگاه كشیدیم هر وقت قوطی ها صدا می كرد می فهمیدیم كسی در حال رخنه با پایگاه است .