صید دشمن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور وقتی باید دشمن سالم اسیر می شد تا از او اطلاعاتی از وضع ارتش عراق و توان رزمی آن به دست آورند ، غواص های شناسایی در محل هایی كه احتمال عبور عراقی ها از آن وجود داشت، تور می انداختند و با بستن راه های دیگر عملاً آن ها را به سمتی […]
در هور وقتی باید دشمن سالم اسیر می شد تا از او اطلاعاتی از وضع ارتش عراق و توان رزمی آن به دست آورند ، غواص های شناسایی در محل هایی كه احتمال عبور عراقی ها از آن وجود داشت، تور می انداختند و با بستن راه های دیگر عملاً آن ها را به سمتی می كشاندند كه تله گذاری شده بود . وقتی دشمن به آن نقطه می رسید در تور می افتاد و وقتی متوجه قضیه می شدند كه دیگر كاری از دستشان ساخته نبود.