صنایع دستی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
ابزار و لوازم اولیه برای كارهای هنری یا صنایع دستی در بسیاری از موارد قطعات مختلف سلاح ها و مهمات موجود از پوكه تا خرج و پوشش های پلاستیكی گلوله های سنگین و باروت و سرب گلولۀ سلاح های سبك و امثال آن بود كه دست مایه ای برای خلق اثری می گردید و بعد […]
ابزار و لوازم اولیه برای كارهای هنری یا صنایع دستی در بسیاری از موارد قطعات مختلف سلاح ها و مهمات موجود از پوكه تا خرج و پوشش های پلاستیكی گلوله های سنگین و باروت و سرب گلولۀ سلاح های سبك و امثال آن بود كه دست مایه ای برای خلق اثری می گردید و بعد از آن، مواد اولیه ای كه درمنطقه سهل الوصول بود نظیر سیم های تلفن، جعبه های خالی مهمات، انواع فیبر و غیر آن یا قوطی های خالی كمپوت، كنسرو و مایع ظرفشویی، مقواهای ضخیم، نی های موجود در نیزارهای منطقه به عنوان ابزار و لوازم واجزای عناصر كار. در هر واحدی مواد اولیه و ابزار كار به مقتضای امكانات موجود متفاوت بود. درتوپ خانه جعبه های مهمات و پوكه های بزرگ زیاد بود وطبعاً از این وسایل بیش تر استفاده می شد و در مخابرات سیم و باتری و در تخریب مین های خنثی شدۀ كوچك وچتر منور كاربرد داشتند.