صلوات بفرست

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
امدادگر مشغول مداوای رزمنده ای بود كه بیضه اش صدمه دیده بود و حال و روز خوبی نداشت. از او پرسید: ـ اخوی چطور تركش خوردی؟ ـ صلوات بفرست، برای سلامتی امام.(كنایه از این كه جدی نگیر. قابل این حرف ها نیست كه بخواهم توضیح بدهم. به عبارت دیگر یعنی تمامش كن بحث را ادامه […]
امدادگر مشغول مداوای رزمنده ای بود كه بیضه اش صدمه دیده بود و حال و روز خوبی نداشت. از او پرسید:
ـ اخوی چطور تركش خوردی؟
ـ صلوات بفرست، برای سلامتی امام.(كنایه از این كه جدی نگیر. قابل این حرف ها نیست كه بخواهم توضیح بدهم. به عبارت دیگر یعنی تمامش كن بحث را ادامه نده)