صدای مرگ برگ ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مقر ما در یكی از پایگاه های مرزی در كردستان بود.برای این كه بدانیم چه زمانی ضد انقلاب به ما نزدیك می شود، دور تا دور پایگاه برگ خشك می ریختیم . شب وقتی كسی پایش را روی برگ ها می گذاشت صدای خش خش آن باعث می شد بلافاصله مسلح شویم.
مقر ما در یكی از پایگاه های مرزی در كردستان بود.برای این كه بدانیم چه زمانی ضد انقلاب به ما نزدیك می شود، دور تا دور پایگاه برگ خشك می ریختیم . شب وقتی كسی پایش را روی برگ ها می گذاشت صدای خش خش آن باعث می شد بلافاصله مسلح شویم.