صدای قوطی های خالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سال ٦٢ در روستای قلعه شیخان، محور جانوران مستقر شده بودیم . مریوان آزاد شده بود و ما روی كوهی مشرف به روستا مستقر شده بودیم . شبها نیروهای دموكرات و كومله اطراف پایگاه می آمدند و باعث اذیت و آزار بچه ها می شدند . ما مینی نداشتیم كه پای تپه كار بگذاریم اگر […]
سال ٦٢ در روستای قلعه شیخان، محور جانوران مستقر شده بودیم . مریوان آزاد شده بود و ما روی كوهی مشرف به روستا مستقر شده بودیم . شبها نیروهای دموكرات و كومله اطراف پایگاه می آمدند و باعث اذیت و آزار بچه ها می شدند . ما مینی نداشتیم كه پای تپه كار بگذاریم اگر هم بود به خاطر شرایط محیطی و جغرافیایی منطقه كه بافت روستایی و دام پروری داشت امكان به كارگیری آن نبود دست به ابتكار عمل زدیم و به كمك سیم و قوطی های خالی كنسرو و كمپوت، چهار طرف تپه را محصور كردیم ، به ترتیبی كه با كوچك ترین حركتی ، صدای جیرینگ جیرینگ قوطی ها برمی خاست و بچه ها بلافاصله شروع به تیراندازی می كردند و كم ترین نتیجۀ این كار پاره شدن چرت نگهبان و هوشیاری آنان بود