صخره های سقوط

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
ضد انقلاب در كردستان در پیمودن صخره های صعب العبور مهارت زیادی داشت. از دیواره های سنگی كوه مثل بز بالا می رفتند. یكی از دلایل علاقۀ آنها به درگیری با رزمندگان در كوه ها ، همین توانایی شان بود. بچه ها هم محل هایی را كه فكر می كردند محل عبور آنهاست به گازوییل […]
ضد انقلاب در كردستان در پیمودن صخره های صعب العبور مهارت زیادی داشت. از دیواره های سنگی كوه مثل بز بالا می رفتند. یكی از دلایل علاقۀ آنها به درگیری با رزمندگان در كوه ها ، همین توانایی شان بود. بچه ها هم محل هایی را كه فكر می كردند محل عبور آنهاست به گازوییل و روغن سوخته آغشته می كردند تا آن ها به علت لغزندگی سقوط كنند.