شهادت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بی خودی نیست كه این قدر بچه ها دلشان می خواهد زودتر بزرگ شوند و از شر خُرده فرمایش های بزرگ ترها خلاصی پیدا كنند، مثل اینكه می دانند در جبهه كوجك ترها چه روزگاری داشته اند. ـ تو دیگر برای چه جبهه آمده ای؟ ـ برای این كه شهید بشوم!(جوابی كه اغلب افراد بسیجی […]
بی خودی نیست كه این قدر بچه ها دلشان می خواهد زودتر بزرگ شوند و از شر خُرده فرمایش های بزرگ ترها خلاصی پیدا كنند، مثل اینكه می دانند در جبهه كوجك ترها چه روزگاری داشته اند.
ـ تو دیگر برای چه جبهه آمده ای؟
ـ برای این كه شهید بشوم!(جوابی كه اغلب افراد بسیجی و داوطلب پا به سن و پیرمرد در اوایل جنگ به مسئولان اعزام نیرو می داند و برای اینكه مانع آن ها نشوند می گفتند: به اندازۀ گونی جلو سنگر كه تركش گیر است هم ما وجود نداریم و به درد نمی خوریم؟ و كوچكترها با این پاسخ بی بدیل می خواستند بگویند شهادت ملك مطلق بزرگترها نیست!)