شمعدان و زیرسیگاری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در انتهای موشك های كاتیوشا صفحۀ گرد قهوه ای رنگ زیبایی وجود دارد كه بعد از شلیك موشك از آن جدا می شود و به زمین می افتد. بعضی ها نمونه های سالم آن را زیرسیگاری، نعلبكی و شمعدان می كردند.
در انتهای موشك های كاتیوشا صفحۀ گرد قهوه ای رنگ زیبایی وجود دارد كه بعد از شلیك موشك از آن جدا می شود و به زمین می افتد. بعضی ها نمونه های سالم آن را زیرسیگاری، نعلبكی و شمعدان می كردند.