شكیات نماز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در فاصلۀ بین دو عملیات و در اوقات فراغت، وقتی منطقه نسبتاً آرام بود، كلاس های عقیدتی كار و بارشان سكه بود و از جمله مباحث و مسائل معمول و مورد پرس و جو شكیات نماز بود. ـ شما شكیات نمازت را بگو ببینم برادر. ـ حاج آقا. من نه در نماز شك می كنم […]
در فاصلۀ بین دو عملیات و در اوقات فراغت، وقتی منطقه نسبتاً آرام بود، كلاس های عقیدتی كار و بارشان سكه بود و از جمله مباحث و مسائل معمول و مورد پرس و جو شكیات نماز بود.
ـ شما شكیات نمازت را بگو ببینم برادر.
ـ حاج آقا. من نه در نماز شك می كنم و نه می خواهم شكیات نماز را یاد بگیرم.