سیصد صلوات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تنبیه و تشویق جبهه هم، مثل همۀ امورات آن، با پشت جبهه توفیر داشت. معمولاً مسئولان سعی می كردند كار بیهوده ای انجام ندهند و به همان نسبت دیگران را نیز دعوت به لغو نمی كردند. از جمله تنبیه ها و تذكرها جریمۀ صلوات بود. روزی از روزها مسئول دسته مرا به سبب قضیه ای […]
تنبیه و تشویق جبهه هم، مثل همۀ امورات آن، با پشت جبهه توفیر داشت. معمولاً مسئولان سعی می كردند كار بیهوده ای انجام ندهند و به همان نسبت دیگران را نیز دعوت به لغو نمی كردند. از جمله تنبیه ها و تذكرها جریمۀ صلوات بود. روزی از روزها مسئول دسته مرا به سبب قضیه ای كه باید پیگیری می كردم و آن را پشت گوش انداخته بودم با فرستادن سیصد صلوات جریمه كرد. چكار كنم چكار نكنم به بچه ها گفتم: «خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد». حاضران تقریباً سیصد نفری می شدند رو كردم به فرمانده دسته و گفتم این هم سیصد صلوات!