سیبل زنده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب نزدیك بصره ، با حجم سنگین آتش دشمن مواجه شدیم به نحوی كه امكان هر گونه تحرك از رانندگان لودر و بولدوزر گرفته شد. یكی از بچه ها با تهور خاصی بالای دژ رفت و خود را در معرض دید عراقی ها قرار داد. شلیك ها متوجه او شد و رانندگان با استفاده از […]
شب نزدیك بصره ، با حجم سنگین آتش دشمن مواجه شدیم به نحوی كه امكان هر گونه تحرك از رانندگان لودر و بولدوزر گرفته شد. یكی از بچه ها با تهور خاصی بالای دژ رفت و خود را در معرض دید عراقی ها قرار داد. شلیك ها متوجه او شد و رانندگان با استفاده از فرصت به دست امده، كار خود را انجام دادند.