سپر بیل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات بدر، شب سوم ، وقتی خط دشمن نشكست یكی از نیروهای خودی یك بولدوزر خراب عراقی را روشن كرد و بیل آن را بالا برد و راه افتاد به سمت سنگرهای دشمن،عراقیها هر چه آر.پی.جی به سمتش شلیك كردند به شنی آن نمی خورد تا از كار بیفتد، راننده خود را به سنگرهای […]
در عملیات بدر، شب سوم ، وقتی خط دشمن نشكست یكی از نیروهای خودی یك بولدوزر خراب عراقی را روشن كرد و بیل آن را بالا برد و راه افتاد به سمت سنگرهای دشمن،عراقیها هر چه آر.پی.جی به سمتش شلیك كردند به شنی آن نمی خورد تا از كار بیفتد، راننده خود را به سنگرهای عراقی ها رساند و با بیل و شنی به خراب كردن آن ها پرداخت. دشمن از ترس سنگرها را تخلیه كرد و به سمت جادۀ خندق گریخت.