سوزن و حلق

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از نیروهای پدافند هوایی از سوزن خیاطی به جای خلال دندان استفاده می كرد كه سوزن به حلقش رفت. او را بردند بهداری و از آن جا فرستادند اهواز. بعد از تشخیص محل، بنا شد او را جراحی كنند. درهمین اثنا پیرمردی از ترابری او را دید و پیشنهاد كرد پنبه ای به روغن […]
یكی از نیروهای پدافند هوایی از سوزن خیاطی به جای خلال دندان استفاده می كرد كه سوزن به حلقش رفت. او را بردند بهداری و از آن جا فرستادند اهواز. بعد از تشخیص محل، بنا شد او را جراحی كنند. درهمین اثنا پیرمردی از ترابری او را دید و پیشنهاد كرد پنبه ای به روغن زیتون آغشته كند و ببلعد. نشان به آن نشان كه بعد از چند ساعت سوزن همراه پنبه ها از مجرای گوارش گذشت و دفع شد.