سوزن خیاطی و بلبرینگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بلبرینگ لودر واحد شكسته بود. یعنی یك ساچمۀ آن شكسته بود و كار ما هم لنگ ماند بود. بلبرینگ را گرفتم تا شاید كاری بتوانم انجام دهم. متوجه شدم ساچمه های آن كره ای نیست، بلكه به صورت مقتول استوانه ای كوچكی است. كمی فكر كردم و به نظرم رسید كه از سوزن چرخ خیاطی […]
بلبرینگ لودر واحد شكسته بود. یعنی یك ساچمۀ آن شكسته بود و كار ما هم لنگ ماند بود. بلبرینگ را گرفتم تا شاید كاری بتوانم انجام دهم. متوجه شدم ساچمه های آن كره ای نیست، بلكه به صورت مقتول استوانه ای كوچكی است. كمی فكر كردم و به نظرم رسید كه از سوزن چرخ خیاطی استفاده كنم؛ به این ترتیب كه دو طرف سوزن را شكستم و قسمت وسط آن را به جای مفتول استوانه ای قرار دادم . این شیوه را به كار بستیم و بلبرینگ تعمیر شد و لودر دوباره شروع به كار كرد.