سنگر، خاكریز و پناهگاه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تأسیسات و استحكامات دفاعی ما نسبت به دشمن در جبهه وضع مناسبی نداشت. سنگرها(انفرادی) عموماً تنگ و تاریك و در برابر نفوذ گرما و سرما آسیب پذیر بودند. در نواحی جنوب و مناطقی چون هورالهویزه و شلمچه، خطر آب گرفتگی و شسته شدن خاك خاكریز و سنگر دائم موجبات نگرانی رزمندگان و فرماندهان را فراهم […]
تأسیسات و استحكامات دفاعی ما نسبت به دشمن در جبهه وضع مناسبی نداشت. سنگرها(انفرادی) عموماً تنگ و تاریك و در برابر نفوذ گرما و سرما آسیب پذیر بودند. در نواحی جنوب و مناطقی چون هورالهویزه و شلمچه، خطر آب گرفتگی و شسته شدن خاك خاكریز و سنگر دائم موجبات نگرانی رزمندگان و فرماندهان را فراهم می ساخت. تلاش برای فراهم كردن حداقل امنیت و آسایش و چاره اندیشی بخش درخور توجهی از توان ذهنی و فكری بچه ها را به خود مشغول می كرد.