سلام و صلوات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دهانت را خوشبو كن. تكبر نكن، سومیش را جلی تر . برای سرلامتی خودت و خانواده ات، شادی روح شهدا، نثار ارواح گذشتگان از اسلام، كرور كرور سلام و صلوات. كر و لال و بی ایمان از دنیا نروی، قبر امام هشتم(ع) را با معرفت زیارت كنی، سرازیری قبر، علی(ع) به فریادت برسد، یك صلوات […]
دهانت را خوشبو كن. تكبر نكن، سومیش را جلی تر .
برای سرلامتی خودت و خانواده ات، شادی روح شهدا، نثار ارواح گذشتگان از اسلام، كرور كرور سلام و صلوات.
كر و لال و بی ایمان از دنیا نروی، قبر امام هشتم(ع) را با معرفت زیارت كنی، سرازیری قبر، علی(ع) به فریادت برسد، یك صلوات محمدی و امام زمان پسند بفرست:
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
سلام و سلامتی و صلوات، سه كلمۀ ساده و صمیمی، آشنا و عاشقانه. الفبای زبان دل. اولین كلماتی كه در خانه و مدرسه و مزرعه می شنویم و بعد از نام خدا تكرار می كینم. آنچه مثل هوا و غذا و دوا محتاج آنیم. با گفتن و شنیدن آن گرم می شویم و جان می گیریم.
معنی ارادت و افتادگی؛ خلاصۀ اخلاص و عشق؛ ترجمۀ همۀ خوبی ها، یك رنگی ها، هم دلی ها؛ همۀ سرمایۀ فقرا و متدین ها؛ سوغات مؤمنان و نشانۀ مخاصان؛ سكه ها رایج بلاد مسلمین؛ سه كلمه ای كه هر چه بخوانی تمام نمی شود؛ عبارتی كه تعارف و تظاهر بر نیم دارد؛ تا از دل بر نیاید بر دل نمی نشیند. آنچه ورد زبان و قلم و آهنگ زندگی در جنگ بود و بچه های بسیج خلوت و جلوتِ خود را با آن پر می كردند و تكیۀ كلام همۀ شوخی ها و جدی ها بود .