سربازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی بچه های بسیجی همراه سپاهیان و نیروهای ارتشی در عملیات شركت می كردند می شد این پرسش مطرح شود كه رزمنده از حیث سازمانی تحت چه پوششی به جبهه آمده است. ـ معلوم است تو اینجا چه كاره ای؟ ـ سربازم!(جوابی به اصطلاح موشكی؛ كنایه از این كه سرباز امام زمان(عج) هستم و در […]
وقتی بچه های بسیجی همراه سپاهیان و نیروهای ارتشی در عملیات شركت می كردند می شد این پرسش مطرح شود كه رزمنده از حیث سازمانی تحت چه پوششی به جبهه آمده است.
ـ معلوم است تو اینجا چه كاره ای؟
ـ سربازم!(جوابی به اصطلاح موشكی؛ كنایه از این كه سرباز امام زمان(عج) هستم و در این صورت دیگر چه توفیقی می كند كه با چه عنوانی مشغول دفاع باشم).