زود بخوابید می خواهم نماز شب بخوانم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دیده بودم افرادی كه نماز شب خوان هستند محافظه كاری كنند، آهسته بیایند، آهسته بروند تا كسی سر از كارشان در نیاورد یا اگر قضیه لو رفت به شوخی و كنایه و ابهام مسئله را ماست مالی كنند و بی اهمیت جلوه بدهند، اما این كه كسی بیاید بالای سر دیگران بایستد و بگوید:«زود باشید […]
دیده بودم افرادی كه نماز شب خوان هستند محافظه كاری كنند، آهسته بیایند، آهسته بروند تا كسی سر از كارشان در نیاورد یا اگر قضیه لو رفت به شوخی و كنایه و ابهام مسئله را ماست مالی كنند و بی اهمیت جلوه بدهند، اما این كه كسی بیاید بالای سر دیگران بایستد و بگوید:«زود باشید بخوابید من می خواهم نماز شب بخوانم». كاری بود كه فقط از امثال او بر می آمد!