ریگ در دهان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
گاهی اوضاع به گونه ای بود كه باید به هر نحو با تشنگی و بی آبی كنار می آمدیم، مثلاً در حین عملیات یا در وضعیتی كه امكان رسیدن آب به خط نبود و همچنین در راه پیمایی های طولانی كه مجاز نبودیم از آب استفاده كنیم و باید الزاماً تشنگی را تجربه می كردیم، […]
گاهی اوضاع به گونه ای بود كه باید به هر نحو با تشنگی و بی آبی كنار می آمدیم، مثلاً در حین عملیات یا در وضعیتی كه امكان رسیدن آب به خط نبود و همچنین در راه پیمایی های طولانی كه مجاز نبودیم از آب استفاده كنیم و باید الزاماً تشنگی را تجربه می كردیم، ریگ دردهان می گذاشتیم و مانع خشك شدن لب ها و برفك زدن دهانمان می شدیم.