روش های حفظ جان و استتار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
حفظ جان به طرق مختلف و علل متفاوت صورت می گرفت. گاهی مجروحی كه در خط و منطقۀ تصرف شده روی زمین مانده بود، خود را به مردن می زد و بعد از این كه دشمن از او غافل می شد یا آن محل به تصرف نیروهای خودی در می آمد او نجات می یافت. […]
حفظ جان به طرق مختلف و علل متفاوت صورت می گرفت. گاهی مجروحی كه در خط و منطقۀ تصرف شده روی زمین مانده بود، خود را به مردن می زد و بعد از این كه دشمن از او غافل می شد یا آن محل به تصرف نیروهای خودی در می آمد او نجات می یافت. گاهی نیروها درجریان كمین یا عملیات ناگهان متوجه می شدند در محاصره قرار گرفته اند. در این شرایط، اشخاص با آلوده كردن تن و صورت خود به خون اجساد شهدا یا كشته های عراقی خود را مردن می زدند و اگر فرصت داشتند به سرعت لباس اجساد عراقی را می پوشیدند و بدین ترتیب از تیر خلاصی كه دشمن معمولاً به جنازۀ ایرانی ها می زد نجات می یافتند. در بعضی موارد نیز خود را زیر تلی از جنازه های خودی و دشمن پنهان می كردند. تمام این كارها ظرف یكی، دو دقیقه از زمان اطلاع از قرار گرفتن در محاصره یا كمین صورت می گرفت.