روبرت لازار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید «روبرت لازار» به سال ١٣٤٥ در تهران متولد شد. پس از ناتمام ماندن تحصیلات مدرسه، به خدمت سربازی اعزام گشته و دوران آموزشی را به مدت یك ماه و نیم در لشگر ٨٤ لرستان گذراند. با اتمام دوره آموزشی، وی به جبهه غرب منتقل شد و در مناطقی همچون «سومار» و «مهران» به پاسداری […]
شهید «روبرت لازار» به سال ١٣٤٥ در تهران متولد شد. پس از ناتمام ماندن تحصیلات مدرسه، به خدمت سربازی اعزام گشته و دوران آموزشی را به مدت یك ماه و نیم در لشگر ٨٤ لرستان گذراند.
با اتمام دوره آموزشی، وی به جبهه غرب منتقل شد و در مناطقی همچون «سومار» و «مهران» به پاسداری از كشورش پرداخت. وی در روزهای آخر خدمت سربازی به شهادت رسید. بنا به روایت برادرش، آخرین بار وی در منطقه عملیاتی «میمك» مستقر بود. فرمانده شهید «روبرت لازار» به برادرش گفته بود: به «روبرت» بگویید: بیش از چند روز به پایان خدمتش باقی نمانده و لازم نیست اینجا بماند و میتواند به پشت خط بازگردد. لیكن وی نپذیرفت. فرمانده شهید «روبرت لازار» نقل میكند كه او گفته است: تا آخرین روزی كه اینجا هستم، این مسلسل مال من است و نمیگذارم تپه به دست عراقی ها بیفتد. همین كار را هم كرد و بالاخره شهید شد...
بنا به روایت مادر شهید، بیسیم چی همرزم «روبرت» موقع شهادت در كنار او بوده و نقل میكند كه روبرت آنجا تیر خورد و مرا به اسارت گرفتند. «روبرت» به او گفته بود: من تا آخرین قطره خونم با عراقی ها میجنگم.
منبع: گل مریم ، نوشته ی دکتر آرمان بوداغیانس، نشر تسنیم حیات، با همکاری نشر صریر- ١٣٨٥