دفع زباله و حشرات موذی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای بهداشت محیط و دفع زباله یكی از روش ها كندن كانالی كوچك اطراف چادر بود. گودال را پرازآب می كردیم و مقداری نفت یا گازوییلی درحد لایه ای كه روی آب را بپوشاند درون كانال می ریختیم و به این ترتیب، مانع ورود مورچه و حشرات گزنده و ناقل میكروب می شدیم. با عمیق […]
برای بهداشت محیط و دفع زباله یكی از روش ها كندن كانالی كوچك اطراف چادر بود. گودال را پرازآب می كردیم و مقداری نفت یا گازوییلی درحد لایه ای كه روی آب را بپوشاند درون كانال می ریختیم و به این ترتیب، مانع ورود مورچه و حشرات گزنده و ناقل میكروب می شدیم. با عمیق كردن این چاله ها برای دفع زباله نیز ازآن استفاه می شد. زباله زیر آب قرار می گرفت و لایۀ چرب نقش حفاظ را پیدا می كرد.