دشمن خیالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از تفریحات و سرگرمی های ما این بود كه با چند نفر از برادران سلاح های كلاشینكف خالی خود را بر می داشتیم و دو دسته می شدیم و مثلاً به اسم نیروی ایرانی و عراقی با هم مبارزه می كردیم و در آخر ، یكی از بچه ها را به عنوان صدام حسین اعدام […]
از تفریحات و سرگرمی های ما این بود كه با چند نفر از برادران سلاح های كلاشینكف خالی خود را بر می داشتیم و دو دسته می شدیم و مثلاً به اسم نیروی ایرانی و عراقی با هم مبارزه می كردیم و در آخر ، یكی از بچه ها را به عنوان صدام حسین اعدام انقلابی می كردیم و همه به شور و شوق می آمدند.