دست شویی بهداشتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در شلمچه دست شویی های صحرایی و اضطراری، فوق العاده كثیف و غیر بهداشتی بود. با كمك دوستان كانال نسبتاً دراز و عمیقی كندیم. به این ترتیب، یك چاه فاضلاب ساختیم كه به راحتی می شد روی آن را با تخته های كوچك جعبه مهمات و پلاستیك پوشاند. برای این كه ماشین ها روی آن […]
در شلمچه دست شویی های صحرایی و اضطراری، فوق العاده كثیف و غیر بهداشتی بود. با كمك دوستان كانال نسبتاً دراز و عمیقی كندیم. به این ترتیب، یك چاه فاضلاب ساختیم كه به راحتی می شد روی آن را با تخته های كوچك جعبه مهمات و پلاستیك پوشاند. برای این كه ماشین ها روی آن نروند، تانكر آب را رویش قرار دادیم. درنتیجه، یك دست شویی كاملاً بهداشتی و بدون بوی تعفن و حشرات و مگس های مزاحم و موذی ساخته شد . چیزی نگذشت كه درجبهه های دیگر هم این طرح را اجرا كردیم.