دست به دست

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات بیت المقدس بر اثر اصابت تركش دستش از آرنج قطع شده بود، امدادگرها محل آسیب دیده را بسته بودند. موقع عقب نشینی دستش را برداشته بود و با خود به عقب می برد. ـ این تحفه را دیگر با خودت كجا می آوری؟ بیندازش زمین. ـ می آورم، وقتی عراقی ها این را […]
در عملیات بیت المقدس بر اثر اصابت تركش دستش از آرنج قطع شده بود، امدادگرها محل آسیب دیده را بسته بودند. موقع عقب نشینی دستش را برداشته بود و با خود به عقب می برد.
ـ این تحفه را دیگر با خودت كجا می آوری؟ بیندازش زمین.
ـ می آورم، وقتی عراقی ها این را ببینند روحیه می گیرند و دست به دست بین خودشان می گردانند!