در پوكه ای

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پوكۀ توپ های سنگین انواع مختلفی داشت. یك نوع آن ، استوانه ای شكل بود كه درش قفل و سوییچ داشت. بچه ها در پوكه را جدا می كردند و روی تانكرهای آب آشامیدنی و شربت قرار می دادند تا حشرات و جانوران موذی و گرد و غبار داخل تانكرها نشود.
پوكۀ توپ های سنگین انواع مختلفی داشت. یك نوع آن ، استوانه ای شكل بود كه درش قفل و سوییچ داشت. بچه ها در پوكه را جدا می كردند و روی تانكرهای آب آشامیدنی و شربت قرار می دادند تا حشرات و جانوران موذی و گرد و غبار داخل تانكرها نشود.