در پناه جنازه ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سال ٦٦ در منطقۀ شلمچه امدادگر بودم. روی من و یك بی سیم چی و رابط خط و دو رانندۀ بولدوزر و یك رانندۀ آمبولانس در منطقۀ سه راه مرگ با گشتی های عراقی مواجه شدیم . ناگهان رابط خط فریاد زد متفرق شوید. اطراف ما پر از جنازه های عراقی بود، هر كدام […]
در سال ٦٦ در منطقۀ شلمچه امدادگر بودم. روی من و یك بی سیم چی و رابط خط و دو رانندۀ بولدوزر و یك رانندۀ آمبولانس در منطقۀ سه راه مرگ با گشتی های عراقی مواجه شدیم . ناگهان رابط خط فریاد زد متفرق شوید. اطراف ما پر از جنازه های عراقی بود، هر كدام در گوشه ای كنار جنازه ای افتادیم و به این وسیله از دید آن ها مخفی شدیم.