خشاب های اضافی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها برای سرعت عمل بیشتر و حمل مهمات اضافه، خشاب ها را به صورت چپ و راست به هم می بستند و با بند پوتین آن ار محكم می كردند یا از چسب های نواری و چسب كاغذی برای این كار استفاده می كردند. روی این چسب ها هم جای التماس دعای بچه های […]
بچه ها برای سرعت عمل بیشتر و حمل مهمات اضافه، خشاب ها را به صورت چپ و راست به هم می بستند و با بند پوتین آن ار محكم می كردند یا از چسب های نواری و چسب كاغذی برای این كار استفاده می كردند. روی این چسب ها هم جای التماس دعای بچه های دیگر بود.