خانه های خالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه های مخابرات برای این كه دشمن را اذیت كنند، وقتی آن ها روی خطوط بی سیم ما می آمدند از درون روزنامه های رمز، خانه های خالی را پیدا می كردند و شروع به خواندن رمزهای بی مفهوم می كردند تا دشمن تصور كند پیام های مهمی رد و بدل می شود و در […]
بچه های مخابرات برای این كه دشمن را اذیت كنند، وقتی آن ها روی خطوط بی سیم ما می آمدند از درون روزنامه های رمز، خانه های خالی را پیدا می كردند و شروع به خواندن رمزهای بی مفهوم می كردند تا دشمن تصور كند پیام های مهمی رد و بدل می شود و در نتیجه، شروع به تلاش و پی گیری كند.