حمام یك دوش گردان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در گردان ما حمامی با یك دوش ساختند كه درنوع خود جالب بود. چند بلوك را به عنوان دیوار روی هم سوار كرده و از چوب جعبه های خمپاره یك در ساخته بودند. لولۀ آبی را كه یك شیرفلكه به آن متصل بود از بشكۀ آب تا داخل حمام كشیده بودند واز لاستیك برای اتصال […]
در گردان ما حمامی با یك دوش ساختند كه درنوع خود جالب بود. چند بلوك را به عنوان دیوار روی هم سوار كرده و از چوب جعبه های خمپاره یك در ساخته بودند. لولۀ آبی را كه یك شیرفلكه به آن متصل بود از بشكۀ آب تا داخل حمام كشیده بودند واز لاستیك برای اتصال لوله به بشكه استفاده كرده بودند كه بچه ها با باز كردن شیر فلكه آب گرم برای استحمام داشتند.