حمام برفی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اوایل بهار سال ٦٤ اطراف مریوان، روی قله ای مستقر بودیم كه ارتفاع برف آن حدود دو، سه متر بود . فاصلۀ ما از حمام های صحرایی موجود در منطقه زیاد بود و در سطح كوه نیز به علت دید مستقیم دشمن نمی توانستیم حمام بسازیم. دو، سه هفته ای بود كه حمام نكرده و […]
اوایل بهار سال ٦٤ اطراف مریوان، روی قله ای مستقر بودیم كه ارتفاع برف آن حدود دو، سه متر بود . فاصلۀ ما از حمام های صحرایی موجود در منطقه زیاد بود و در سطح كوه نیز به علت دید مستقیم دشمن نمی توانستیم حمام بسازیم. دو، سه هفته ای بود كه حمام نكرده و كلافه بودم. یك دفعه فكری به ذهنم رسید. با یكی از دوستان با چند تخته شروع به حفر زمین پوشیده از برف كردیم و بعد از چند ساعت توانستیم دو، سه متری پیش برویم، سپس تونلی یك متری به آن اضافه كردیم .به این ترتیب حمام بسیار جالبی ساخته شد كه هم از تیررس عراقی ها دور بود هم باد و بوران های شدید منطقه در آن تأثیری نداشت. دیگ های كوچك را از برف پرمی كردیم و روی والور می گذاشتیم. وقتی آب داغ می شد، بچه ها به ترتیب حمام می كردند. آن ها آن قدر از ما سپاس گزار بودند كه خودمان خجالت می كشیدیم.