حسن علی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اسم باتری ساز تعمیرگاه ما حسن بود و اسم مسئول تعمیرگاه علی، در بی سیم وقتی درخواست فرستادن باتری ساز داشتیم می گفتیم:“ یك حسن از علی برای ما بفرستید!“
اسم باتری ساز تعمیرگاه ما حسن بود و اسم مسئول تعمیرگاه علی، در بی سیم وقتی درخواست فرستادن باتری ساز داشتیم می گفتیم:“ یك حسن از علی برای ما بفرستید!“