جوان چهارده ساله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پیرمردی بود از تك و تا افتاده اما در قبول مسئولیت به كم تر از حضور در خط مقدم و منطقۀ عملیاتی رضا نمی داد. ـ تو با این سن و سال می خواهی بیایی جلو كه چه بشود؟ ـ من دیگر آدم قبل نیستم بعد از این مدت كه جبهه بوده ام دیگر مثل […]
پیرمردی بود از تك و تا افتاده اما در قبول مسئولیت به كم تر از حضور در خط مقدم و منطقۀ عملیاتی رضا نمی داد.
ـ تو با این سن و سال می خواهی بیایی جلو كه چه بشود؟
ـ من دیگر آدم قبل نیستم بعد از این مدت كه جبهه بوده ام دیگر مثل پسرهای چهارده ساله جوان شده ام!