جا به جایی نیروی جوهرپاش ماشین

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه های بسیجی وقتی عقب لندكروز سوار می شدند به تذكرات راننده توجه نمی كردند و تمام مسیر را سرپا می ایستادند و این وضع موجب نگرانی راننده ها بود. روزی یكی از راننده ها دركیسۀ شیشه شوی ماشین دوات ریخته و روزنۀ آب پاش را به طرف بالا تنظیم كرده بود. در نتیجه ، […]
بچه های بسیجی وقتی عقب لندكروز سوار می شدند به تذكرات راننده توجه نمی كردند و تمام مسیر را سرپا می ایستادند و این وضع موجب نگرانی راننده ها بود. روزی یكی از راننده ها دركیسۀ شیشه شوی ماشین دوات ریخته و روزنۀ آب پاش را به طرف بالا تنظیم كرده بود. در نتیجه ، وقتی در حال حركت كسی در عقب ماشین می ایستاد بلافاصله دكمۀ آب پاش را می زد و فرد خاطی از ترس جوهری شدن مجبور می شد سر جایش بنشیند!