جایزۀ نفر اول

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
قبل از عملیات والفجر ٨ بود . عصرها ساعت دو بعداز ظهر به بعد با بچه ها می رفتیم بالای تپه ای مشرف به جاده و می نشستیم . یك روز كه حوصله مان حسابی سر رفته بود با هم قرار گذاشتیم به نوبت برای رانندهای ماشین هایی كه درحال عبور بودند به علامت سلام […]
قبل از عملیات والفجر ٨ بود . عصرها ساعت دو بعداز ظهر به بعد با بچه ها می رفتیم بالای تپه ای مشرف به جاده و می نشستیم . یك روز كه حوصله مان حسابی سر رفته بود با هم قرار گذاشتیم به نوبت برای رانندهای ماشین هایی كه درحال عبور بودند به علامت سلام دست تكان بدهیم و برای هر كدام از راننده ها كه جواب ما را دادند یك امتیاز در نظر بگیریم . دو ساعت همین كار را كردیم بعد به خودمان استراحت دادیم و در این فاصله امتیازها را شمردیم . نفر اول معلوم شد. حالا فكر كردیم به او چه جایزه ای بدهیم . قرار شد برای سلامتی او صلوات بفرستیم. پس از آن دیگر این تفریح هر روز ما بود.