جابه جای ابزار و مهمات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روی بدنۀ ماشین ها و جعبه های بزرگ مهمات كه با تریلی به جبهه منتقل می شد ، عبارات منحرف كنند ای می نوشتیم و به این وسیله مانع كار نیروهای نفوذی دشمن می شدیم . مثلاً روی بعضی از این جعبه هامی نوشتند: ابزار یدكی لودر و بولدوزر یا جملاتی مثل كود شیمیایی، ماشین […]
روی بدنۀ ماشین ها و جعبه های بزرگ مهمات كه با تریلی به جبهه منتقل می شد ، عبارات منحرف كنند ای می نوشتیم و به این وسیله مانع كار نیروهای نفوذی دشمن می شدیم . مثلاً روی بعضی از این جعبه هامی نوشتند: ابزار یدكی لودر و بولدوزر یا جملاتی مثل كود شیمیایی، ماشین آلات راه سازی و غیره. یا این كه روی جعبۀ دراز كاتیوشا متناسب با قد و قواره اش می نوشتند: میل گاردان تراكتور یا كامیون !