توپ ١٣٠

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات آزاد سازی مهران از قبضه های توپ١٣٠ روسی(یا كره ای ) استفاده كردیم. این توپ ها دو محور داشت، كه در موضع شلیك باید عقب می رفتند و ماشین ها نمی توانستند آنها را وارد موضع كنند. طی طرحی كه ریخته شد و یك قطعه محور چرخ جلو را به عقب ماشین ها […]
در عملیات آزاد سازی مهران از قبضه های توپ١٣٠ روسی(یا كره ای ) استفاده كردیم. این توپ ها دو محور داشت، كه در موضع شلیك باید عقب می رفتند و ماشین ها نمی توانستند آنها را وارد موضع كنند. طی طرحی كه ریخته شد و یك قطعه محور چرخ جلو را به عقب ماشین ها نصب و ثابت كردند تا توانستند توپ ها را با دنده عقب به موضع شلیك ببرند. این توپ ها چندسال دراختیار ارتش بود اما به خاطر این مشكل از آن استفاده نشده بود.