توالت های شناور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
توالت شناوری ساخته بودیم كه روی آب قرار می گرفت و احتیاج به تخلیه نداشت. این توالت ها، با یك راهرو در وسط از هم جدا می شدند. از خصوصیات توالت های مذكور این بود كه داخل همان توالت از آب رودخانه استفاده می شد. یعنی كمی بالاتر از مجرای فاضلاب توالت آب پاكیزه برای […]
توالت شناوری ساخته بودیم كه روی آب قرار می گرفت و احتیاج به تخلیه نداشت. این توالت ها، با یك راهرو در وسط از هم جدا می شدند. از خصوصیات توالت های مذكور این بود كه داخل همان توالت از آب رودخانه استفاده می شد. یعنی كمی بالاتر از مجرای فاضلاب توالت آب پاكیزه برای شست و شو و نظافت در دسترس ما بود. از این توالت ها در جزیرۀ مجنون و هورالعظیم فراوان بود.